Samarbejdet med Willis Towers Watson

Hvorfor rammeaftaler?
Man kan sige, at i forsikring gælder "de store tals lov". Jo flere medlemmer, der indgår i aftalen, jo bedre vilkår kan Willis Towers Watson forhandle på vegne af medlemmerne.

Willis Towers Watson har i samarbejde med Danske Advokater forhandlet nogle fordelagtige vilkår, der repræsenterer den samlede gruppe, og som er opbygget igennem 20 år.

Disse vilkår bliver løbende vurderet i forhold til vores indgående markedskendskab, og ordningen bliver løbende tilpasset og genforhandlet, når nye muligheder byder sig til. Som deltager i rammeaftalen skal du derfor ikke, på egne eller dit firmas vegne, bruge tid på at sætte dig ind i markedets muligheder, men du kan trygt stole på, at du har markedskonforme vilkår.

Rammeaftalerne
I øjeblikket er der to rammeaftaler. En pensionsaftale med SEB Pension, samt en aftale med privatbehandlingsforsikring hos Mølholm Forsikring. Pensionsaftalen giver dig en basisdækning for erhvervsevnetab, der indeholder faginvaliditet, og vi har lavet dækning for død og kritisk sygdom.

Udover basisdækningen er der mulighed for at vælge yderligere individuelle forsikringsdækninger.

Hvordan kommer du med i rammeaftalen?
Willis Towers Watson udarbejder gerne et beslutningsoplæg baseret på de ønsker, du har til din pensionsordning. Det kan blandt andet være:

  • Beskrivelse af rammeaftalen
  • Beskrivelse af dækning, vilkår og præmier
  • Sammenligning med eksisterende pensionsselskab

Individuelle aftaler
Der er ingen begrænsning for valg af pensionsleverandør. Ønsker du at beholde din bestående pensionsleverandør, så er dette også muligt. Willis Towers Watson hjælper gerne med et tjek af priser og vilkår af din bestående pensionsordning, og tager alle selskaber med i forbindelse med et eventuelt udbud af pensionsordningen.

Sundhedsforsikring hos Mølholm
I lighed med aftalen på pension overvåges rammeaftalen med Mølholm Forsikring.

Under denne rammeaftale kan der etableres både individuel dækning og gruppeordninger for virksomheder. Endvidere kan den forsikrede tilknytte sin partner eller ægtefælle samt børn.

Løbende opfølgning og service
Udover at du under rammeaftalen er sikret en overordnet overvågning af aftalerne, har du også løbende adgang til Willis Towers Watsons hotline-rådgivning, hvor eventuelle spørgsmål kan blive besvaret.

I forbindelse med firmaaftaler indberettes nytiltrådte medarbejdere, som tilbydes en individuel rådgivningssamtale med en pensionsrådgiver fra Willis Towers Watson, ligesom lønadministrationen hos advokatfirmaet tildeles en fast kontaktperson hos Willis Towers Watson til at klare dagligdagens udfordringer.