Behandlings- og sundhedsforsikring

Mulighed for hurtig behandling
Behandlingsforsikringen giver dig mulighed for en hurtig behandling udenom de offentlige sygehuses ventelister samt frihed til at vælge et privathospital uden økonomiske konsekvenser, hvis du rammes af en ulykke eller bliver syg.

Behandling og rådgivning arbejder sammen
En sundhedsforsikring bygger på et koncept, hvor både behandling og rådgivning arbejder sammen. Skader og problemer bliver taget i opløbet, inden de udvikler sig, og den hurtige indsats gør, at man hurtig er klar igen.

Forsikringerne tegnes til en meget fordelagtig præmie.