En ulykkesforsikring giver økonomisk erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, hvor du omkommer eller får et varigt mén.

Hvis ulykken medfører varigt mén, kan det være svært at opretholde en normal levestandard. Ulykkesforsikringen giver økonomisk erstatning, som kan være en god hjælp til omskoling eller uddannelse, der kan gøre det muligt for dig at blive på arbejdsmarkedet, hvis du ikke kan bevare den stilling, du havde inden ulykken.

I værste fald medfører et ulykkestilfælde døden. Den efterfølgende tid er svær for familien, og det kan være vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen med en tabt indkomst. Forsikringen sikrer økonomisk erstatning, så dine efterladte ikke også skal bekymre sig om økonomien. Erstatningen udbetales til nærmeste pårørende, hvis andet ikke er angivet.

I Willis Towers Watson har vi hos RiskPoint A/S forhandlet os frem til en prisvenlig og fleksibel ulykkesforsikring, der gør det muligt for dig at medforsikre din familie og tilvælge de dækninger, som er relevante for netop dig og din familie.

Forsikringen dækker følgende ulykkestilfælde:

  • Dødsfald

  • Invaliditet (varigt mén), samt dobbelterstatning fra 30 % méngrad

  • Tandskade

  • Tyggeskade

  • Motorcykelkørsel

  • Farlig sport

 

Der kan tilvælges yderligere dækning:

  • Plaster-på-såret. (Hvis et ulykkestilfælde medfører fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales 5.000 kr.)

  • Briller og kontaktlinser. (Hvis et ulykkestilfælde medfører legemsskade og samtidig ødelægger dine briller, erstattes briller eller kontaktlinser.)

  • Krisehjælp. (Hvis et ulykkestilfælde medfører traumatiske oplevelser, tilbydes du og dine pårørende psykologhjælp.)

 

Hvis du har spørgsmål til ulykkesforsikringen, kan du kontakte Mikkel Mirsbach Rasmussen fra Willis Towers Watson på:

Mail: mikkel.rasmussen@willistowerswatson.com

Telefon: 88 13 97 15