Fordele ved rammeaftalerne

Willis Towers Watson tilser løbende, at ordningernes vilkår er konkurrencedygtige.

Reducerede omkostninger til administration.

Faginvaliditet til advokater (det vil sige intet krav om omskoling til andre erhverv).

Lave risikopræmier for den valgte forsikringsdækning, med mulighed for yderligere 
reduktion ved fælles risikoregnskab for Danske Advokater.

Attraktiv ordning for såvel individuelle advokater som firmagrupper.

Udtræder man af en advokatvirksomhed, kan man videreføre på attraktive vilkår under rammeaftalen.