Nyheder

Her kan du læse de seneste nyheder om pension. Hvis du vil se flere nyheder, så besøg Willis Towers Watsons hjemmeside på www.willis.dk.

Gode tider for pensionsopsparerne

Kundens interesser kommer altid først

Træning i arbejdstiden styrker medarbejdernes trivsel og virksomhedens forhandlingsposition

Pensionsselskaberne har indtil nu udnyttet de stigende kurser på aktie- og obligationsmarkederne til at levere pæne afkast til investorerne.

Sus Seroff har fået mere end 150.000 kroner ekstra til pensionen, efter at hun har fået Willis Towers Watson til at gennemgå sin pensionsopsparing.

Træningsprogrammet 2x7 minutter viser, at den forebyggende sundhedsindsats betaler sig. Efter medarbejderne er begyndt at træne i arbejdstiden, oplever de færre smerter og gør mindre brug af behandlingsforsikringen.
Selv en god ordning kan altid blive bedre

God start på året for pensionsopsparerne

Seniorliv fastholder de mest erfarne medarbejdere

Scania har fået ny pensionsordning efter en udbudsrunde, der har skaffet bus- og lastbilsproducenten »overraskende mange« forbedringer.

Første kvartal 2019 har budt på markante stigninger på stort set alle aktiemarkeder, og det har givet de fleste pensionsopsparere et ualmindeligt godt afkast.

Seniorliv er et nyt seniorkoncept, der hjælper virksomheder med at fastholde seniormedarbejdere – og med at gøre arbejdspladsen attraktiv for de medarbejdere, der befinder sig i sidste fase af deres karriere.
Det betaler sig at få en second opinion

Kundetilfredsheden sætter endnu engang rekord

Dårligt år for pensionsopsparerne

Willis Towers Watson gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager for at sikre, at syge eller tilskadekomne medarbejdere får deres berettigede erstatning. Det skabte i 2018 en merværdi for kunderne på 19 millioner kroner.

Tusindvis af medarbejdere fik personlig pensionsrådgivning af Willis Towers Watson i 2018, og deres feedback viser, at de er mere tilfredse end nogensinde før.

2018 gav negative afkast hos samtlige pensionsselskaber i et år med masser af uro på aktiemarkederne.
Medarbejdere skal være langtidsraske

Udsigt til mere realistiske pensionsprognoser

Millioner i ekstra erstatning til uarbejdsdygtige medarbejdere

Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder med det lokale erhvervsliv for at undgå nedslidning og sygemeldinger blandt medarbejderne. Willis Towers Watson er med i Projekt Langtidsrask, der omfatter syv vestjyske arbejdspladser.

Pensionsselskaberne er klar med en ny beregningsmodel, der vil give et mere præcist billede af, hvor meget kunderne kan forvente at have til rådighed på pensioneringstidspunktet. Stort set alle vil opleve, at den nye prognose vil vise et lavere rådighedsbeløb end hidtil.

Willis Towers Watson har i første halvår af 2018 skaffet sine kunder mere end 16 millioner kroner i ekstra erstatning i ni sager, hvor kunderne i første omgang havde fået afslag på erstatning. I Karsten Hommelgaards tilfælde krævede det involvering af Ankenævnet for Forsikring, før han efter to år kunne få sin erstatning.
1 2 3 4 5