Det betaler sig at få en second opinion

tirsdag d. 19. marts, 2019

Willis Towers Watson gennemgår hvert år hundredevis af erstatningssager for at sikre, at syge eller tilskadekomne medarbejdere får deres berettigede erstatning. Det skabte i 2018 en merværdi for kunderne på 19 millioner kroner.

Af Martin Wex

19.030.346 kroner. Det er det eksakte beløb, som 16 medarbejdere har fået udbetalt i ekstra erstatning, efter at Willis Towers Watson i løbet af 2018 har set nærmere på deres erstatningssager.

Sagerne handler i de fleste tilfælde om medarbejdere, der i første omgang fik afslag på deres krav om erstatning fra deres pensionsselskab og derfor bad Willis Towers Watson om en second opinion. I 2018 mente Willis Towers Watson, at der var truffet forkerte afgørelser i 17 sager, og valgte derfor at føre klagesagen over for pensionsselskabet på medarbejdernes vegne. Det førte i 16 af sagerne til, at pensionsselskabet ændrede afgørelsen til medarbejderens fordel.

»Det er, når skaden sker, at forsikringen for alvor skal vise sit værd, og derfor er det helt afgørende for tilliden til pensionsselskaberne, at medarbejderne får den erstatning, de er berettigede til, hvis de kommer ud for en ulykke eller bliver langvarigt syge. Langt de fleste medarbejdere får heldigvis en helt korrekt behandling af deres sag, men når der efter vores mening bliver truffet en forkert afgørelse, så står vi helt på medarbejdernes side og kæmper deres sag,« siger Director Nefer Stensballe, der er leder af Willis Towers Watsons Claims-team, som behandler sagerne.

Tab af erhvervsevne fylder mest
10 af de 16 sager fra 2018 handler om tab af erhvervsevne, der imidlertid udgør næsten 90 procent af det samlede erstatningsbeløb. Det skyldes, at det kan udløse et meget stort erstatningsbeløb, hvis en sygemeldt medarbejder får tilkendt varigt tab af erhvervsevne, der giver ret til udbetaling af erstatning hvert år frem til pensionsalderen.

»Sager om tab af erhvervsevne er komplicerede sager, og det er derfor ofte her, at der kan opstå uenighed om en afgørelse – og der kan samtidig være tale om meget store beløb. Vi oplever derfor, at både medarbejdere og virksomheder er glade for at få vores vurdering, fordi de selv kan have svært ved at gennemskue sagen – og er usikre på, hvad de har krav på,« siger Nefer Stensballe.

Pensionsselskaberne ændrer i de fleste tilfælde afgørelse, når Willis Towers Watson fremlægger dokumentation for, at der i første omgang er truffet en forkert afgørelse.

»Det skyldes ikke mindst, at vi foretager en meget nøje vurdering af alle sagens aspekter, før vi klager over en afgørelse. Vi vil være hundrede procent sikre på, at der er grundlag for at anke en afgørelse, før vi går tilbage til pensionsselskabet. Vi er enige med selskaberne i mange af de afslag, som vi bliver bedt om at se på, men det er en god sikkerhed for den enkelte medarbejder at få en second opinion, så man er tryg ved en afgørelse,« siger Nefer Stensballe.

Enkelte sager kræver længere diskussioner frem og tilbage og må i sidste instans indbringes for Ankenævnet for forsikring for at få en endelig afgørelse.

Willis Tower Watsons Claims-team består af forsikringsspecialister og socialrådgivere.

___

Fordeling af erstatningsbeløbene

Årsag

Certifikattab
Død
Méngrad
Pensionsbidrag
Sociale ydelser
Tab af erhvervsevne

I alt

Erstatning i kroner

764.766
700.000
70.000
469.797
116.100
16.909.683

19.030.346