Rammeaftale med SEB Pension

Pensionsordninger er et kompliceret område, og løbende ændringer i lovgivning og markedsvilkår stiller store krav til overvågning.

Løbende optimering
Willis Towers Watson sikrer, at rammeaftalen løbende bliver optimeret i forhold til markedsvilkår, og der afholdes jævnligt møder imellem Danske Advokater og Willis Towers Watson, hvor der bliver drøftet vilkår og nye muligheder for aftalerne. Derved sikrer vi den enkelte forsikrede, at han eller hun ikke selv behøver at overvåge området – det klarer Willis Towers Watson for dig.

Overvåger vilkår og priser
Willis Towers Watson overvåger også de vilkår og priser, som selskaberne benytter under rammeaftalen, hvilket flere gange igennem årene har medført situationer, hvor Danske Advokaters medlemmer er blevet kompenseret.

Bliver du selv opmærksom på forhold, der bør kontrolleres, kan du også henvende dig til Willis Towers Watson.

Mulighederne i rammeaftalerne
Du kan her læse mere om rammeaftalens overordnede muligheder: