Rammeaftalerne skaber fortsat værdi

Som uvildig forsikringsmægler har Willis Towers Watson nu i over 20 år arbejdet for danske advokater med at forhandle og formidle rammeaftaler med store gruppefordele, det fortsætter vi med – nu for Danske Advokaters medlemmer.

Rammeaftalen er indgået med SEB Pension og Mølholm Forsikring, og dækker såvel individuelle ordninger som firmaløsninger for hele advokatvirksomheden.

I mange år har rammeaftalerne udmærket sig som ”best practice” på markedet, men i de senere år tilbyder også andre leverandører den særlige faginvaliditetsdækning for obligatoriske firmapensionsløsninger, ligesom en aktuel priskrig, gør en anbefaling af en enkelt leverandør mindre klar.

Netop intensiveringen af konkurrencen på markedet, hvor mange byder sig til, gør samarbejdet med Willis Towers Watson, som din uvildige rådgiver, ekstra vigtig, da Willis Towers Watson anviser både fordele og ulemper ved de respektive tilbud på markedet – så aftal gerne et uvildigt pris- og vilkårstjek med Willis Towers Watson.

Rammeaftalerne har i mange år leveret betydelige fordele for de omfattede, og selvom konkurrencen i perioder måske kan udhule de klare fordele, er der ingen tvivl om, at man står stærkest i længden ved at stå mange sammen i en unik advokatpulje. Willis Towers Watson og Danske Advokater er derfor enige om en klar anbefaling af i størst muligt omfang at slutte op om rammeaftalerne og sikre den forhandlingskraft, vi repræsenterer som gruppe.